Home » Archives by category » นานาสาระ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ทางเลือกที่ดีสำหรับการออม

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ทางเลือกที่ดีสำหรับการออม

สำหรับพี่น้องตำรวจส่วนมากคงได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ตามต้นสังกัด สมัครใจบ้าง บังคับบ้างตามแต่นโยบายเจ้านาย ^^ และจากสถิติที่ทราบมา(ไม่เป็นทางการ) กว่า 70 % จะเป็นลูกหนี้สหกรณ์(เหมือนผม) มาดูประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่น่ารู้กันดีกว่าครับ – การออมเงิน : ในระบบสหกรณ์ตำรวจนั้น จะใช้การหักเงินเดือนมาเป็นหุ้นในจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือน จึงแน่ใจได้ว่า คุณสามารถออมเงินได้แน่ ๆ ตามแต่จำนวนที่แสดงความจำนงไว้ ขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ 1,000 บาท หรือบางแห่งอาจจะใช้ 5-10 % ของเงินเดือน แต่อัตราที่แนะนำ อยากให้เป็นจำนวน 20 % ของเงินเดือน เพราะจะทำให้คุณมีเงินเก็บมากพอในยามเกษียณ หรือจำเป็น – ดอกผล : สหกรณ์นั้นให้ “เงินปันผล” มากกว่าดอกเบี้ยฝากประจำธนาคารแน่ ๆ ส่วนมากน่าจะอยู่ที่ 6 – 8 % แล้วแต่ผลประกอบการ หลังหักค่าใช้จ่าย จะปันผลปีละครั้ง ส่วนมากจะปลายปี – เปิดบัญชีเงินฝาก : […]

รู้เรื่องภาษี : การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รู้เรื่องภาษี : การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในทุก ๆ ปี บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้เกินกว่า 150,000 บาท/ปี จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี และส่วนมากก็จะมีปัญหาในการคำนวณ ว่าจะคิดยังไง คำนวณไม่เป็น ทำให้รู้สึกยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ จะมาแนะนำการคำนวณภาษี ให้กับท่าน เพื่อเป็นแนวทาง จะได้เสียอย่างถูกต้อง บางท่านอาจได้ขอคืนภาษีด้วยนะคะ เรียกว่าคิดดีดี อาจมีคืนก็ได้ ในปี 2556 คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราใหม่ ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย มนุษย์เงินเดือน ลูกจ้าง ข้าราชการต่าง ๆ ดูตามตารางด้านล่างนี้ได้เลยจร้า เงินได้สุทธิ หมายถึง รายได้ที่รับตลอดทั้งปี เช่น เงินเดือน โบนัส ปันผล ดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ มาหักค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทของรายได้ และหักค่าลดหย่อนตามรายการต่าง ๆ ยอดเงินที่ได้จะเป็น “เงินได้สุทธิ” ซึ่งจะใช้ในการคำนวณภาษีต่อไป […]

บำนาญ ? กบข. ? เลือกอย่างไหนดี ?

บำนาญ ? กบข. ? เลือกอย่างไหนดี ?

ในปี พ.ศ.2557 จะมีการเปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใช้สิทธิรับบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  ทั้งที่ยังรับราชการอยู่ และผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว        ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้แจ้งความประสงค์ได้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  พ.ศ.2557 มาดูกันครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรระหว่างเกษียณแบบ กบข. กับเกษียณแบบรับบำนาญสูตรเดิม  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับ พ.ร.บ.บำนาญฯ สูตร เงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ ตัวอย่าง  สมชายฯ เกษียณ  มีอายุราชการ 40 ปี  เงินเดือนสุดท้าย 47,450 บาท คิดบำนาญตามสูตร = (47,450 X 40)/50 สมชายฯ จะได้รับบำนาญเดือนละ 37,960 บาท กบข. สูตร เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ให้ได้รับไม่เกิน 70% ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ตัวอย่าง  สมชายฯ เกษียณ  มีอายุราชการ 40 […]